Zbiórka publiczna

Zorganizowanie zbiórki, aukcji czy koncertu charytatywnego na rzecz podopiecznych Fundacji TOŚKA I PRZYJACIELE to również świetny pomysł aby pomóc.
Takie zaangażowanie jest bardzo ważne. Kiedy najbliższe otoczenie, lokalna społeczność, sąsiedzi, przyjaciele łączą siły dla wspólnej inicjatywy – rodzi się mnóstwo dobrej energii i siła do dalszego działania.
Fundacja Tośka i Przyjaciele wspiera takie pomysły, doradza i pomaga w przeprowadzaniu akcji pomocowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ma np. możliwość udostępnienia puszek kwestarskich lub skarbon i przygotowania identyfikatorów dla wolontariuszy.
Polskie przepisy określają zbiórkę publiczną jako zbieranie ofiar w gotówce jak i naturze na określony, zgodny z prawem cel, który musi wynikać z obszaru zadań publicznych. Wymagane jest zgłoszenie zbiórki publicznej. Informacje o zgłoszeniu zbiórki publicznej są zamieszczane na ogólnopolskim portalu (zbiorki.gov.pl) dotyczącym zbiórek publicznych, gdzie opublikowane są także sprawozdania z przeprowadzonych zbiórek.Dzięki temu każdy ma dostęp do informacji na temat zbiórki, a także sposobu w jaki rozdysponowano zebrane środki.

Jeśli planujesz zorganizować zbiórkę z naszą pomocą najlepiej jakbyś się zgłosił do nas na minimum dwa tygodnie przed planowanym wydarzeniem.
Kwota wolna od podatku.
Jako Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) jesteśmy zwolnieni od podatku, co oznacza, że zebrana kwota jest wolna od podatku.
A gdy już zbierzemy środki…
Od zebranej kwoty podczas zbiórki publicznej Fundacja TOŚKA I PRZYJACIELE. Jedyne koszty jakie są odliczane od zebranej kwoty to koszt np. druku dodatkowych materiałów czy ubezpieczenie wolontariuszy, jeśli takie będzie konieczne. Pozostałe środki w całości przekazywane są na rzecz podopiecznego.