DZIAŁANIA

Udział w konkursach na granty, mikro granty, projekty europejskie, pozyskiwanie innych dotacji oraz zjednywanie przychylności prywatnych sponsorów pozwala nam na realizację szeregu działań wspierających rozwój naszych dzieci.