Warsztaty DSE – Down Syndrome Education – Śląskie Lokalnie – małe granty FIO

29 lis 2021 | Fundacja

26 listopada odbyły się warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci z zespołem Downa w ramach projektu „Zespół Downa To NIE tajemnica”  – DSE Down Syndrome Education – efektywna edukacja dzieci i młodzieży z zespołem Downa. Projekt sfinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Tak naprawdę to pierwszy mały krok do zmiany. Przed nami ogrom pracy, cały cykl warsztatów i konferencja DSE.  Dziękujemy.