W ramach programu Mikro Granty pozyskaliśmy środki na dofinansowanie zajęć sportowych i tanecznych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami – realizacja zadania publicznego TOŚKA I PRZYJACIELE NA TRENINGU 2023. Zajęcia dofinansowane w ramach programu odbywają się w terminie od 01.09.2023 do 30.11.2023. Dziękujemy!