NASZE PROJEKTY

Warsztaty edukacyjne dla dzieci
i młodzieży w ramach inicjatywy
AKCJA AKCEPTACJA

Warsztaty edukacyjne
dla rodziców

Warsztaty integracyjne
dla dzieci i młodzieży

Imprezy sportowe
Biegi charytatywne
Pikniki integracyjne